Regulamin

Założenia ogólne

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu Max Glass Ornaments dostępnego pod adresem https://maxglassornaments.shoplo.com/

2. Ornaments.pl i Maxglass.com.pl są własnością firmy:

FHP MAX Bartosz Kowalski
Wygoda 15A
42-274 Konopiska
Poland
NIP: PL5732154461
REGON: 152171117

max@maxglass.com.pl

tel./fax +48343246458

3. Skorzystanie z oferty sklepu  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć :

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu Max Glass Ornaments
Sklep - internetowy serwis mieszczący się pod adresem https://maxglassornaments.shoplo.com/ umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
Kupujący - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie.

5. Oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.

Warunki składania zamówień i realizacja

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę https://maxglassornaments.shoplo.com/

2. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu należy umieścić wybrane towary w koszyku.

3. Koszty wysyłki ponosi klient zgodnie z cennikiem.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie .W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta oraz zwrócić płatność za zakupy.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po wpłynięciu należności na konto Sklepu.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-7 dni roboczych. Wszystkie zamówienia są realizowane poprzez firmę kurierską.

9. Bombki z dedykacją i bombki na specjalne zamówienie realizowane są maksymalnie do 10 dni roboczych. Jeśli termin przekroczy zakres dni klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

10. Termin dostawy towaru równa się sumie czasu realizacji i czasu dostawy, przy czym czas realizacji wynosi od 1 do 7 dni roboczych, a czas dostawy zależy od terminu realizacji przesyłki przez firmę kurierską.

Ceny towarów

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,. Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są oddzielnie.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Nie przyjmujemy zwrotów bombek z imieniem, dedykacją, logotypem. Towar zwracany wysyłany jest na koszt zamawiającego. Sklep nie będzie przyjmował zwrotów wysłanych do sklepu z opcją za pobraniem.

3. Reklamację należy składać w formie mailowej na adres max@czwa.pl .Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

5. W przypadku stłuczenia bombek podczas transportu zamawiający powinien wysłać zdjęcia zbitych bombek na max@czwa.com.pl i zgłosić reklamację.

6. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

7. Kupujący akceptuje, że produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

8. Sklep dokłada wszelkich starań, aby w ofercie prezentowanej na stronie https://maxglassornaments.shoplo.com/  produkty były zgodne z rzeczywistością. Jednakże przedstawione produkty mogą różnić się proporcjami i odcieniami kolorów w zależności od ustawień poszczególnych monitorów. Nie może to być podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym Szklanebombki.pl

Prawo do odstąpienia od umowy

W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Sposoby płatności


Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Jeżeli klient dokonuje płatności kartą to czas realizacji zamówienia, rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Dostarczenie wiadomości email

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https://maxglassornaments.shoplo.com/ Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych. Klient korzystający z usług Sklepu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.

Przerwy techniczne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupu w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.

4. Operator może z ważnych przyczyn, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni w których nie będą realizowane dostawy.Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl